โอ้ยน่ารักไปนะหน้าใจแทบวายบอกเลย Cut 19++ ห้ามพลาดเลยครับ